Ze studiów nad słowotwórstwem prasłowiańskim : geneza modelu -ěninъ, -janinъ

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 27 (1982) s. 23-37, 344
Oleg Trubačev

 

do góry