Czy możliwe jest odtworzenie itinerarium biskupa włocławskiego Gerwarda?

Przegląd Historyczny, Tom 89, Numer 2 (1998) s. 287-289
Jacek Maciejewski

 

do góry