Gdańskie kontrakty zbożowe w pierwszej połowie XVII w.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 4 (1969) s. 711-719
Maria Bogucka

 

do góry