"Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku)", Waldemar Ceran, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 61, Numer 4 (1970) s. 704-708
Ewa Wipszycka , Waldemar Ceran (aut. dzieła rec.)

 

do góry