Stanowisko galicyjskiego obszarnictwa polskiego i burżuazji wobec reformy wyborczej w latach 1905-1907

Przegląd Historyczny, Tom 46, Numer 3 (1955) s. 380-419, 530-531
Józef Buszko

 

do góry