"Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572-1573)", Stefan Gruszecki, Warszawa 1969; "Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572-1574)", Stanisław Płaza, Kraków 1969 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 62, Numer 1 (1971) s. 130-132
Bożena Wiórkiewicz , Stefan Gruszecki (aut. dzieła rec.), Stanisław Płaza (aut. dzieła rec.)

 

do góry