Górzyca, woj. gorzowskie. Stanowisko 3

Informator Archeologiczny : badania, Tom 10 (1976) s. 81
Tadeusz Szczurek, Stanisław Sinkowski

 

do góry