Znaczenie "Roczników czyli Kronik" Jana Długosza dla badań historyczno-prawnych

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Numer 76 (1985) s. 127-134
Wacław Uruszczak

 

do góry