Rozbiór wywodu ks. Kaunitza o pierwszym podziale Polski

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 37, Numer 1-2 (1923)
Teofil Emil Modelski

 

do góry