"Monarcha a klasztor w Polsce późnego średniowiecza", Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz 2009 : [recenzja]

Roczniki Historyczne, Tom 76 (2010) s. 326-330
Maciej Zdanek , Zbigniew Zyglewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry