Pomocné sbory duchovenstva při pražské metropolitní kapitule a při dalších kapitulách pražské provincie

Roczniki Historyczne, Tom 76 (2010) s. 196-210
Zdeňka H l e d í k o v á

 

do góry