"Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.", Mirosław J. Hoffmann, Olsztyn 1999 : [recenzja]

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Numer 3 (2000) s. 536-540
Jerzy Marek Łapo , Mirosław J. Hoffmann (aut. dzieła rec.)

 

do góry