"Zjawiska przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego średniowiecza", Małgorzata Hanna Malewicz, Wrocław 1980 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 72, Numer 4 (1981) s. 754-755
Jerzy Łojko , Małgorzata Hanna Malewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry