"Materiały do Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788-1792)", pod red. Władysława Semkowicza, Warszawa-Wrocław-Kraków 1960 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 10, Numer 3-4 (1962) s. 687-688
Gerard Labuda , Władysław Semkowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry