"Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego, 1918-1939", Regina Renz, Kielce 1994 : [recenzja]

Studia Historyczne, Tom 38, Numer 3 (1995) s. 448-450
Jacek Chrobaczyński , Regina Renz (aut. dzieła rec.)

 

do góry