V. Šmilauer, osídleni Čech ve světle místních jmen (1960)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 18-24
Ivan Lutterer

 

do góry