V. Doroczna sesja lipskiej grupy nazewniczej

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 5, Numer 1 (1959) s. 287-288
Walter Wenzel

 

do góry