Kalenadrium życia i twórczości Janusza Meissnera

Szkice Podlaskie, Tom 3 (1988) s. 131-167
Andrzej Węcowski

 

do góry