"Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939", Jan Wróblewski, Olsztyn 1975 : [recenzja]

Roczniki Historyczne, Tom 43 (1977) s. 200-203
Bogumiła Kosmanowa , Jan Wróblewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry