Ukamienowanie i rozszarpanie w polskiej wczesnośredniowiecznej praktyce karnej

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 58, Numer 2 (2006) s. 127-123
Paweł Gołdyn

 

do góry