"Uwagi w sprawie wydawnictw źródłowych do dziejow Prus Królewskich 1454-1772", Leonid Żytkowicz, "Przegląd Historyczny" 45 (1954), z. 2-3, s. 372-389 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 1 (1957) s. 293
Henryk Dąbrowski , Leonid Żytkowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry