"Monumenta Poloniae Historica" t. I-VI, Lwów-Kraków 1864-1893 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 8 (1963) s. 178
Jerzy Luciński

 

do góry