Z dziejów mentalności feudalno-konserwatywnej

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 1 (1977) s. 107-126
Juliusz Bardach , Walerian Meysztowicz (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Walerian Meysztowicz, "Gawędy o czasach i ludziach", T. 1-2, Londyn 1973-1974

 

do góry