"Umanistul polonez Filippo Buonacorsi-Kallimachus şi oroginea latină a poporului român", Ion C. Chiţimia, "Romanoslavica Literatură. Istorie" 15 (1967) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 15 (1970) s. 260
Wincenty Swoboda , Ion C. Chiţimia (aut. dzieła rec.)

 

do góry