"Biblioteki profesorów uniwersytetu krakowskiego w XV i początkach XVI wieku", Wacława Szelińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 12 (1967) s. 199-200
Jacek Wiesiołowski , Wacława Szelińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry