Liber generationis z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 34, Numer 3 (134) (1989) s. 95
Ewa Ostaszewska

 

do góry