"Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-||-ł- w części sufiksalnej", S. Gala, Łódź 1985 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 32 (1988) s. 247-257
Stefan Warchoł , Sławomir Gala (aut. dzieła rec.)

 

do góry