"Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice", Stanisław Kot, wyboru dokonał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Henryk Barycz, "Klasycy historiografii", Warszawa 1987 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 79, Numer 4 (1988) s. 780-781
Rafał Karpiński , Stanisław Kot (aut. dzieła rec.), Henryk Barycz (aut. dzieła rec.)

 

do góry