Czy "prawidłowa analiza rynku zbożowego w Małopolsce w drugiej połowie XVIII wieku"? : (odpowiedź na uwagi dyskusyjne Stanisława Mielczarskiego)

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 2 (1968) s. 294-306
Irena Rychlikowa

 

do góry