Staropolskie imiona dwuczłonowe z osobliwymi składnikami

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 29 (1984) s. 127-160, 329
Andrzej Bańkowski

 

do góry