"Грамоти XIV ст.", М. М. Пещак, Київ 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 23 (1978) s. 213-216
Zbysław Wojtkowiak , М. М. Пещак (aut. dzieła rec.)

 

do góry