Nieznane fotografie Kazimierza

Spotkania z Zabytkami, Tom 23, Numer 9 (151) (1999) s. 27-28
Tadeusz Michalak

 

do góry