William Morris Gallery w Walthamstow

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 56, Numer 1/2 (1994) s. 207-208
Anna Wierzbicka

 

do góry