Powstało Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 32, Numer 1-2 (123-124) (1988) s. 127-128
Stefan K. Kuczyński

 

do góry