Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki

Przegląd Historyczny, Tom 100, Numer 4 (2009) s. 725-754
Mikołaj Getka-Kenig

 

do góry