"Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego", Cz. 1, J. Bubak, Warszawa [etc.] 1970 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 18, Numer 1-2 (1973) s. 333-335
Jan Svoboda , J. Bubak (aut. dzieła rec.)

 

do góry