Udział muzułmanek w lokalnym życiu społecznym w Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 96, Numer 3 (2005) s. 421-438
Natalia Królikowska

 

do góry