„Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII - XVII wieku. Spisy. T. IV, z. 1”, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1990 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 82, Numer 3-4 (1991) s. 526-527
Jan Tęgowski , A. Gąsiorowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry