"Listy społeczne biskupów polskich 1891-1918", Roman Dzwonkowski, Paryż 1974 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 4 (1977) s. 782-785
Tadeusz Krawczak , Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry