Struktura przestrzenna województwa kijowskiego i jej wpływ na życie polityczne i społeczne szlachty w latach 1569-1648

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 109, Numer 3 (2002)
Henryk Andrzejewski

 

do góry