Oddziaływanie duszpasterskie kapucynów lubelskich (1724-1864)

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 63 (1985) s. 151-172
Marek Budziarek

 

do góry