"Pisma. Edycje królewieckie 1564-1577", Marcin Kwiatkowski, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Bydgoszcz 1997 : [recenzja]

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Numer 2 (1998) s. 296-299
Jacek Wijaczka , Marcin Kwiatkowski (aut. dzieła rec.), Marian Pawlak (aut. dzieła rec.)

 

do góry