Jak onomaści piszą o onomastyce i o... sobie. Kilka spostrzeżeń w pięćdziesięciolecie czasopisma "Onomastica"

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 50 (2005) s. 49-68
Katarzyna Skowronek

 

do góry