"Niemotywowane" pluralis niektórych nazw terenowych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 8, Numer 1-2 (1963) s. 171-194, 412
Józef Bal

 

do góry