Sprawozdanie z pracy i działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w okresie od września 1978 do września 1979 r.

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Tom 14-15 (1979-1980) s. 193-196
Barbara Kryda

 

do góry