Zdrowie i choroba w Polsce XIII-XV w.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 24, Numer 1 (1976) s. 55-75
Jan Tyszkiewicz, Ewa Widy-Tyszkiewicz

 

do góry