Rzemiosło artystyczne w Polsce. 7, Zegary. 1, Zegary w XVI - pocz. XVIII w.

Spotkania z Zabytkami, Tom 24, Numer 1 (155) (2000) s. 40
Anna Sieradzka

 

do góry