W związku z artykułem Juliusza Bardacha "O dziejach powojennej PPS"

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 80, Numer 3 (1973)
Feliks Baranowski

 

do góry