Pobór do pospolitego ruszenia 1433 roku w Wielkopolsce

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 76, Numer 1 (1969)
Antoni Gąsiorowski

 

do góry