Kazimierz Aleksander Jasiński (12 XII 1920 - 8 VIII 1997)

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 98 (1997) s. 362-367
Janusz Grabowski

 

do góry